Μοριοδότηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04.01 που αιτήθηκαν απόσπαση στο ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2017-2018

Η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04.01, οι οποίοι αιτήθηκαν απόσπαση στο ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2017-2018, όπως υπολογίστηκε από το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου, είναι διαθέσιμη εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι στον πίνακα μοριοδότησης περιλαμβάνονται μόνο όσοι εκπαιδευτικοί έχουν δηλώσει ως πρώτη τους προτίμηση το ΠΓ. Αγ. Αναργύρων.

Σύμφωνα με νεότερη αππόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ, ενστάσεις για τη μοριοδότηση γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017.