Γαλλικά Α' Γυμνασίου

Κατεβάστε την 1η εργασία εδώ

Κατεβάστε την 2η εργασία εδώ

Κατεβάστε την 3η εργασία εδώ

Κατεβάστε την 4η εργασία εδώ

Υλικό για όλα τα μαθήματα είναι διαθέσιμο από τη σελίδα της Η-Τάξης του σχολείου μας εδώ.