Εξετάσεις Εισαγωγής: Απόδοση μοναδικών τυχαίων αριθμών προτεραιότητας στους υποψηφίους των Προτύπων Σχολείων για άρση ισοβαθμιών

Μετά τη δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία διενεργήθηκε από την Επιτροπή Κλήρωσης των Πειραματικών Σχολείων με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) - Διόφαντος την Παρασκευή 6/5/2022, η απόδοση τυχαίων μοναδικών αριθμών προτεραιότητας στους υποψηφίους των Προτύπων Σχολείων για άρση των ισοβαθμιών μετά τη γραπτή δοκιμασία εισαγωγής είναι διαθέσιμη εδώ.