Εξετάσεις Εισαγωγής: Απόδοση μοναδικών τυχαίων αριθμών προτεραιότητας στους υποψηφίους του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για άρση ισοβαθμιών

Μετά τη δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία διενεργήθηκε από την Επιτροπή Κλήρωσης των Πειραματικών Σχολείων με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) - Διόφαντος την Παρασκευή 6/5/2022, η απόδοση τυχαίων μοναδικών αριθμών προτεραιότητας στους υποψηφίους του Πρότυπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων για άρση των ισοβαθμιών μετά τη γραπτή δοκιμασία εισαγωγής είναι διαθέσιμη εδώ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιτυχόντων/ουσών οι ισοβαθμούντες/ουσες μαθητές/τριες, κατατάσσονται με αύξουσα σειρά ως προς τον αριθμό προτεραιότητας που τους έχει αποδοθεί.

Αναλυτικές πληροφορίες στο ΦΕΚ της Υ.Α. 28270/Δ6/14-3-2022 (Β΄1144) με θέμα «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2022-2023» εδώ.