Εξετάσεις Εισαγωγής: Οδηγίες εγγραφής - Δυνατότητα ανάκλησης εγγραφής - Κατάρτιση τελικού πίνακα εισακτέων για το σχολικό έτος 2022-2023

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων του Υ.ΠΑΙ.Θ:

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριων που, μετά τις εξετάσεις της 7ης Μαΐου 2022, πέτυχαν την εισαγωγή τους στο ΠΓ Αγίων Αναργύρων έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν, για σοβαρούς λόγους, την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή σε Πρότυπο/Πειραματικό Σχολείο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει, μέχρι την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΓ Αγίων Αναργύρων (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στο σχολείο. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνουν ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΝΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από το ΕΠ.Ε.Σ. και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου (εδώ).

Η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να αποσταλεί και στην περίπτωση μαθητών/τριών που:

α. κληρώθηκαν σε Πειραματικό Γυμνάσιο και είναι ταυτόχρονα επιτυχόντες στο ΠΓ Αγίων Αναργύρων αλλά δεν επιθυμούν να φοιτήσουν σε αυτο.

β. φοιτούν σε Πειραματικό Δημοτικό συνδεδεμένο με Πειραματικό Γυμνάσιο, στο οποίο εγγράφονται αυτοδίκαια, και είναι ταυτόχρονα επιτυχόντες στο ΠΓ Αγίων Αναργύρων αλλά δεν επιθυμούν να φοιτήσουν σε αυτο.

Οι γονείς/κηδεμόνες των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών θα ενημερωθούν άμεσα από την διεύθυνση του ΠΓ Αγίων Αναργύρων μόλις προκύψει κενή θέση και θα πρέπει εντός δύο ημερών από τη στιγμή της ειδοποίησης και το αργότερο μέχρι την Τρίτη 31/5/2022 να υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της εγγραφής του/της μαθητή/τριας ΠΓ Αγίων Αναργύρων διαφορετικά αυτή θεωρείται αρνητική και η διεύθυνση του σχολείου προχωρά στον επόμενο επιλαχόντα.

Μετά τις τυχόν αποχωρήσεις και αντικαταστάσεις με επιλαχόντες θα καταρτιστεί ο τελικός πίνακας εισακτέων στην Α' Τάξη του ΠΓ Αγίων Αναργύρων για το σχολικό έτος 2022-2023.

Η αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής και τα υποδείγματα των υπεύθυνων δηλώσεων είναι διαθέσιμα εδώ.