Ενέργειες γονέων/κηδεμόνων για την εγγραφή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2022-2023

  • Print

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Διευθυντής του σχολείου, Χρήστος Μουρατίδης, καλωσορίζουν στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων τους μαθητές και τις μαθήτριες που με την επιτυχή ανταπόκρισή τους στην εισαγωγική δοκιμασία της 7ης Μαΐου 2022 εξασφάλισαν μία θέση στην Α΄ τάξη για τη σχολική χρονιά 2022-2023.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρακαλούμε τους γονείς–κηδεμόνες να διαβάσουν με προσοχή τις οδηγίες που ακολουθούν και να εφαρμόσουν επακριβώς το χρονοδιάγραμμα που τις συνοδεύει:

από τη Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2022 (από 8.30 π.μ. έως 1.30 μ.μ.) θα πρέπει να φέρουν στο σχολείο:

α) φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή/της μαθήτριας ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, πιστοποιητικό γέννησής του/της,

β) συμπληρωμένη και ενυπόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά: (i) με τον κηδεμόνα του μαθητή / της μαθήτριας, (ii) την επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσα, (iii) τα στοιχεία και τους τρόπους ενημέρωσης από το σχολείο, (iv) τη συγκατάθεση για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων (εδώ) και

γ) συμπληρωμένο από γιατρό Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/Μαθήτριας (εδώ).

Μαθητές και γονείς–κηδεμόνες παρακαλούνται, τέλος, να διαβάσουν με προσοχή τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου (εδώ) και ιδιαιτέρως τις προβλέψεις του για την έγκαιρη προσέλευση των μαθητών και για τα κινητά τηλέφωνα.

Ξεκινώντας με αυτήν την πρώτη επαφή, προσβλέπουμε στην εποικοδομητική συνεργασία όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας του Πρότυπου Γυμνάσιου Αγίων Αναργύρων.