Γραπτή δοκιμασία εισαγωγής στη Β' και Γ' Τάξη του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2021-2022 (Τετάρτη, 8/9/2021, 10.00 π.μ.)

  • Print

Η γραπτή δοκιμασία εισαγωγής (τεστ δεξιοτήτων) για την εισαγωγή μαθητών στη Β' και Γ' τάξη του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2021-2022 θα διεξαχθεί την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 στις 10.00 π.μ. (ώρα προσέλευσης 9.30 π.μ.)

Η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων έχει διάρκεια δυόμιση (2,5) ώρες για τα Γυμνάσια. Περιλαμβάνει πενήντα (50)  θέματα πολλαπλής επιλογής: τα πρώτα εικοσιπέντε (25) στη Νεοελληνική Γλώσσα και τα  επόμενα εικοσιπέντε  (25)  στα  Μαθηματικά,  πάνω  στην ύλη  των προηγούμενων τάξεων του Γυμνασίου. Οι αξιολογικές μονάδες είναι 100 συνολικά, 50 για κάθε γνωστικό πεδίο. Η  γνωστοποίηση  των  αποτελεσμάτων  θα  γίνει  στην ιστοσελίδα του σχολείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των υποψηφίων. Όλοι  όσοι  συμμετάσχουν  στη  διενέργεια  της δοκιμασίας  (τεστ)  δεξιοτήτων, εκπαιδευτικοί, μαθητές, λοιπό προσωπικό, θα φορούν υποχρεωτικά μάσκα, θα τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις και όλα τα μέτρα που έχει υποδείξει το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Οι υποψήφιοι μαθητές θα πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους έγγραφο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα ή διαβατήριο).

Επιπλέον την ημέρα της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων οι υποψήφιοι/ες, υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή χειρόγραφη βεβαίωση, στην οποία καταγράφεται το αρνητικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου για τον Covid-19 (PCR, rapid test ή self test) το οποίο επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στο εξεταστικό κέντρο.

Επί του παρόντος οι κενές θέσεις στη Β' και Γ' Τάξη έχουν ως εξής (τελευταία ενημέρωση: Τρίτη 7/9/2021, 3.00 μ.μ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν τον διαθέσιμο αριθμό θέσεων ανά τάξη καθημερινά μέχρι τις εξετάσεις):

Β' Γυμνασίου: 0 (μηδέν) θέσεις
Γ' Γυμνασίου: 2 (δύο) θέσεις

Σημείωση: Εξετάσεις εισαγωγής θα διεξαχθούν μόνο για τη Γ' Γυμνασίου (2 θέσεις) καθώς δεν προέκυψαν κενές θέσεις για τη Β' Γυμνασίου.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών που ενδιαφέρονται για εισαγωγη στην Β' και Γ' Τάξη του ΠΓ Αγ. Αναργύρων μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στις δοκιμασίες δεξιοτήτων είτε αυτοπροσώπως στο σχολείο (καθημερινά 10.00 π.μ. έως 1.00 μ.μ.) είτε μέσω e-mail (στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων (τάξη εισαγωγής, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ υποψηφίου, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνα και e-mail επικοινωνίας) μέχρι την Τετάρτη 8/9/2020 στις 9.00 π.μ.

Δείτε το ΦΕΚ 2184 (Τεύχος Β', 25/5/2021) με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 58877/Δ6 (25/5/2021) με θέμα "Εισαγωγή  μαθητών/τριών  και  σχετικές  ρυθμίσεις  στα  Πρότυπα  και  Πειραματικά  Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-2022", με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων μαθητών/τριών στη Β’ και Γ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων εδώ ή εδώ.