Εργασίες Μαθητών Α' Γυμνασίου 2016-2017 στη Νεοελληνική Λογοτεχνία

Δείτε φωτογραφίες από εργασίες μαθητών στο μάθημα της Νεολληνική Λογοτεχνίας της Α' Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2016-2017 εδώ.

Υπεύθυνη για την εκπόνηση των εργασιών ήταν η φιλόλογος του σχολείου κ. Δάφνη Πετροπούλου.

Διδακτικό υλικό για όλα τα μαθήματα είναι διαθέσιμο από την πλατφόρμα της Η-Τάξης εδώ.