Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο

Σχολικό Έτος 2019 - 2020

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ

ΘΕΣΗ

Φυτσιλής Αναστάσιος
Γ2

Πρόεδρος

Πελεκός Κλέαρχος

Γ1

Αντιπρόεδρος

Δρακάτος Βασίλειος

Β1

Γραμματέας

Παπαδόπουλος Μιχαήλ Γ1

Ταμίας

Βαγγοπούλου Ολυμπία-Κωνσταντίνα Α1

Μέλος

Βούλγαρη Ιφιγένεια Γ1

Μέλος

Θέου Ζωή Β2

Μέλος

Καλογήρου Ηρώ-Ειρήνη Γ2

Μέλος

Κατσιάδας Νικόλαος Γ2

Μέλος

Ντάνος Ελευθέριος

Β2

Μέλος

Πελέκου Ευδοξία
Γ2

Μέλος

Πετρούλια Ιόλη
Γ1

Μέλος

Σκαρλίγκος Χρήστος

Α2

Μέλος

Σκαρλίγκου Δέσποινα Γ2

Μέλος

Τζήκας Ανδρέας Γ1

Μέλος