Συμμετοχή των Μαθητών στη Σχολική Ζωή

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

1.Το σχολείο ως ζωντανός οργανισμός αποτελεί θεσμό που προετοιμάζει τα παιδιά με τη μάθηση και την αγωγή για μία σωστή και αποδοτική ζωή. Τα προετοιμάζει και τα διαπαιδαγωγεί για την απρόσκοπτη ένταξή τους σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία μετά την αποφοίτησή τους από το σχολείο. Για το σκοπό αυτό καθιερώνει τον διάλογο και τη συνεργασία ανάμεσα στον δάσκαλο και το μαθητή στην αναζήτηση και τη μετάδοση της ουσιαστικής γνώσης, λευτερώνει και ενισχύει την πρωτοβουλία των παιδιών και ταυτόχρονα φροντίζει να τα εφοδιάζει με ότι είναι αναγκαίο για να γίνουν ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις δραστηριότητες που συνεχώς αναπτύσσονται της κοινωνίας μέσα στην οποία θα ζήσουν.

2.Η σχολική ζωή είναι το πλαίσιο που καθημερινά δοκιμάζονται οι κοινωνικές σχέσεις και η αντίληψη ζωής που το ίδιο το σχολείο παρέχει.

Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας του αντανακλά την κοινωνική συνείδηση αλλά και καθορίζει την αντίληψη που παρέχεται στα παιδιά για τη ζωή και την κοινωνία.

3.Για να εκπληρώσει το σχολείο τον προορισμό του πρέπει πρώτα απ? όλα να είναι χώρος αποδοτικός και αποδεκτός από τους καθηγητές και τους μαθητές. Προϋπόθεση γι ?αυτό αποτελεί η ύπαρξη σχολείου με καινούργια δομή, με σύγχρονη και επιστημονική γνώση, με δημοκρατική σχολική ζωή. Προς την κατεύθυνση αυτή η Πολιτεία παρέχει το πλαίσιο και τη συμπαράσταση που πρέπει να αξιοποιηθεί με την κοινή προσπάθεια καθηγητών και μαθητών καθώς και όλων των φορέων που έχουν σχέση με το σχολείο.