Ο κανονισμός του σχολείου

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

                     
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ(Ο ΠΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 - 2012)

                              

Το σχολείο ως μια μικρή κοινωνία οφείλει να συμμορφώνεται σε ορισμένους κανόνες που απορρέουν από τη νομοθεσία, τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του σχολείου και διέπουν τη σχολική ζωή. Τα παιδιά οφείλουν σεβασμό στο δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθημα και στην υποχρέωση των εκπαιδευτικών να διδάξουν. Επομένως, αποφεύγουν ενέργειες που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και των σχολικών εκδηλώσεων. Χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα, σέβονται τους συμμαθητές τους,τα προσωπικά αντικείμενα των άλλων, την περιουσία του σχολείου και επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά με  συνεννόηση και διάλογο. Η χειροδικία, η  αυτοδικία, η άσκηση ψυχολογικής βίας είναι δείγμα χαμηλού πολιτισμού και δεν βοηθά την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Η διαφύλαξη καθαριότητας στους χώρους του σχολείου και η αισθητική τους αναβάθμιση δημιουργεί ευχάριστο κλίμα, υψηλό επίπεδο πολιτισμού και συνθήκες μεγιστοποίησης του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. Ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας είναι σημαντικός για την αποφυγή συγκρούσεων και αρνητικού κλίματος. Η έγκαιρη προσέλευση στην πρωινή συγκέντρωση είναι σημαντική, γιατί γίνονται ανακοινώσεις. Το διάλειμμα είναι χρόνος μικρής ξεκούρασης και όχι παιχνιδιού. Παιχνίδια με μπάλες κ.λ.π. εγκυμονούν κινδύνους και γίνονται μόνο στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής με επίβλεψη και ευθύνη εκπαιδευτικού. Πεποίθησή μας είναι ότι η λέξη πειθαρχία σημαίνει το άρχειν δια της πειθούς. Το σχολείο έχει την απόλυτη ευθύνη της σωματικής ακεραιότητας των παιδιών στο χρόνο λειτουργίας του. Επομένως, έξοδος από το σχολείο επιτρέπεται μόνο με συνοδεία εκπαιδευτικών.Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται γραπτή άδεια της Διεύθυνσης και παρουσία κηδεμόνα. Χρήση κινητών τηλεφώνων δεν επιτρέπεται στο χώρο του σχολείου.Οποιαδήποτε ανάγκη των παιδιών για επικοινωνία καλύπτεται από το σχολείο. Επιπλέον, η ύπαρξη μεγάλου αριθμού συσκευών δημιουργεί χώρο μεγάλης ηλεκτρονικής ρύπανσης, γεγονός που επιβαρύνει την υγεία των παιδιών. Η ενδυμασία και γενικώς η εμφάνιση των παιδιών πρέπει να χαρακτηρίζεται από απλότητα, ευπρέπεια και αποφυγή επιτήδευσης. Στις εκπαιδευτικές εξόδους από το σχολείο και στις εκδρομές τα παιδιά οφείλουν με τη συμπεριφορά τους να τιμούν το σχολείο και τις οικογένειές τους.     Αποκλίσεις των παιδιών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, από τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, τον οφειλόμενο σεβασμό στους συμμαθητές και από όλα όσα θέτει το σχολείο ως κανόνες λειτουργίας του θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την παιδαγωγική αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς όμως να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Πρέπει να τονιστεί ότι το σχολείο αποδίδει μεγάλη σημασία στην αίσθηση ευθύνης των παιδιών, αλλά και στην εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς.Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                         Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ