Ενημέρωση Γονέων - Δικαιολόγηση Απουσιών

Στην επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε σε αντικατάσταση του έως τώρα ισχύοντος ΠΔ 104/1979 και της σχετικής Υ.Α για τα ΕΠΑΛ.

Η νέα Υπουργική Απόφαση ρυθμίζει διάφορα θέματα λειτουργίας των σχολικών μονάδων όπως την κατάργηση της διάκρισης των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες, τη διαδικασία εγγραφής των μαθητών στα σχολεία κ.α.

Δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας εδώ.

Το ΦΕΚ με την Υπουργική Απόφαση είναι διαθέσιμο εδώ.

Η ερμηνευτική εγκύκλιος της Υπουργικής Απόφασης είναι διαθέσιμη εδώ.