Ιστορία Γ' Γυμνασίου

Κατεβάστε το Κεφάλαιο 12 εδώ

Κατεβάστε το Κεφάλαιο 13 εδώ

Κατεβάστε το Φύλλο εργασίας του κεφαλαίου 13  εδώ

Υλικό για όλα τα μαθήματα είναι διαθέσιμο από τη σελίδα της Η-Τάξης του σχολείου μας εδώ.