Δραστηριότητες Τεχνολογίας

Εργαστήριο Τεχνολογίας

Σχολικό έτος 2012-13

Α' Τάξη

Οι μαθητές σε μικρές ομάδες (3μελείς ή 4μελείς) συνεργάζονται στους πάγκους εργασίας του εργαστηρίου τεχνολογίας προκειμένου να κατασκευάσουν ομοιώματα τεχνολογικών αντικειμένων. Προηγουμένως έχουν προετοιμαστεί μελετώντας σχέδια, επιλέγοντας τα κατάλληλα εργαλεία και μοιράζοντας μεταξύ τους επί μέρους εργασίες, εδώ

Β' Τάξη

Οι μαθητές κατασκεύασαν δισδιάστατες και τρισδιάστατες μακέτες μιας σοκολατοποίας και μιας βιομηχανίας παραγωγής γιαουρτιού, αφού μελετήσαμε την παραγωγική διαδικασία καθώς και την οργάνωση και λειτουργία διαφόρων επιχειρήσεων-παραγωγικών μονάδων  και αφού επισκεφτήκαμε δύο παραγωγικές μονάδες, εδώ

 

Σχολικό έτος 2011-12

Προβληματισμοί σχετικά με την δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου του Ατομικού Έργου στο πλαίσιο του ωριαίου ανά εβδομάδα μαθήματος της Τεχνολογίας στην Α' Γυμνασίου, από την εκπαιδευτικό του σχολείου κ. Μαριάννα Δρόσου (ΠΕ 12.08) εδώ.

Κατασκευή Ομοιώματος Τεχνολογικού Αντικειμένου

Α' Τάξη 2009 - 2010

  

εικόνα 1

εικόνα 2

εικόνα 3

εικόνα 4

εικόνα 5

εικόνα 6

εικόνα 7

εικόνα 8

εικόνα 9

εικόνα 10

εικόνα 11

εικόνα 12

εικόνα 13

εικόνα 14

εικόνα 15

εικόνα 16

εικόνα 17

εικόνα 18

εικόνα 19

εικόνα 20