Προσφορές για εκπαιδευτική επίσκεψη στην Πάτρα (19-20/4/2024)

Οι τέσσερις προσφορές που κατατέθηκαν για την οργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης του ΠΓ Αγ. Αναργύρων στην Πάτρα το χρονικό διάστημα 19-20/4/2024 (40 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές) είναι διαθέσιμες σε αρχείο .pdf εδώ.

Προσφορές για εκπαιδευτική επίσκεψη στη Σύρο (7-10/4/2024)

Οι τρεις προσφορές που κατατέθηκαν για την οργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης του ΠΓ Αγ. Αναργύρων στη Σύρο το χρονικό διάστημα 7-10/4/2024 (50 μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές) είναι διαθέσιμες σε αρχείο .pdf εδώ.

Προσφορές για εκπαιδευτική επίσκεψη στην Καστοριά (1-3/3/2024)

Οι έξι προσφορές που κατατέθηκαν για τη οργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης του ΠΓ Αγ. Αναργύρων στην Καστοριά το χρονικό διάστημα 1-3/3/2024 (23 μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές) είναι διαθέσιμες σε αρχείο .pdf εδώ.