Εξετάσεις Εισαγωγής 2023-2024: Πίνακας εισακτέων στην Α' Τάξη του ΠΓ Αγ. Αναργύρων

Ο πίνακας των 52 εισακτέων στην Α' Τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων για το σχολικό έτος 2023-2024, όπως προέκυψε μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων εισαγωγής που διεξήχθησαν το Σάββατο 29 Απριλίου 2023 είναι διαθέσιμος εδώ (οι βαθμολογίες εμφανίζονται σε φθίνουσα σειρά).

Όσοι δεν επιθυμούν την εγγραφή τους στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν, για σοβαρούς λόγους, την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή σε Πειραματικό ή Πρότυπο Γυμνάσιο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν το αργότερο εντός (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Προτύπων, Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) (εδώ) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ (ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Α) Είμαι γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας: ............................................... με εξαψήφιο κωδικό υποψηφίου ................................... στην εφαρμογή Αιτήσεων Εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία, ο/η οποίος/α κρίθηκε ως εισακτέος/α για τη φοίτηση στην εισαγωγική τάξη του .................................................................. (όνομα σχολείου) για το σχολικό έτος 2023-24, έπειτα από τις εξετάσεις που έλαβαν χώρα την 29η Απριλίου 2023.

Β) ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ το παιδί μου να εγγραφεί στο ανωτέρω σχολείο που εισάγεται σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. Γνωρίζω ότι αποδεσμεύω την θέση του, η οποία θα πληρωθεί από άλλον υποψήφιο.

Εξετάσεις Εισαγωγής 2023-2024: Οδηγίες προς γονείς και υποψήφιους μαθητές και μαθήτριες

Η Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων για τα Πρότυπα και της Κλήρωσης για τα Πειραματικά Σχολεία (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.) απέστειλε οδηγίες για τους γονείς/κηδεμόνες και τους υποψήφιους μαθητές και μαθήτριες αναφορικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024. Αναλυτικά οι οδηγίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Σύμφωνα με τις οδηγίες:…

Διαβάστε περισσότερα:

Υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2023-2024 (10-27/3)

Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση υπ ́αρ. 22010/Δ6/24.2.2023 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία» (Β ́1062) με την οποία ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την εισαγωγή μαθητών (λήψη αρχείου εδώ).

Η εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024 αφορά στην εισαγωγική τάξη κάθε βαθμίδας, δηλαδή το προνήπιο, την Α ́ Δημοτικού, την Α ́ Γυμνασίου και την Α ́ Γενικού Λυκείου. Στα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) η εισαγωγή γίνεται με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση που θα διεξαχθεί στις 28.4.2023 ενώ στα Πρότυπα Γυμνάσια και Πρότυπα Λύκεια με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων που θα διεξαχθεί στις 29.4.2023.…

Διαβάστε περισσότερα:

Ενέργειες γονέων/κηδεμόνων για την εγγραφή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2022-2023

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Διευθυντής του σχολείου, Χρήστος Μουρατίδης, καλωσορίζουν στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων τους μαθητές και τις μαθήτριες που με την επιτυχή ανταπόκρισή τους στην εισαγωγική δοκιμασία της 7ης Μαΐου 2022 εξασφάλισαν μία θέση στην Α΄ τάξη για τη σχολική χρονιά 2022-2023.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρακαλούμε τους γονείς–κηδεμόνες να διαβάσουν με προσοχή τις οδηγίες που ακολουθούν και να εφαρμόσουν επακριβώς το χρονοδιάγραμμα που τις συνοδεύει:…

Διαβάστε περισσότερα:

Εξετάσεις Εισαγωγής: Τελικός πίνακας εισακτέων στην Α' Τάξη του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2022-2023

Ο τελικος πίνακας εισακτέων στην Α' Τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων για το σχολικό έτος 2022-2023 είναι διαθέσιμος εδώ (οι βαθμολογίες εμφανίζονται σε φθίνουσα σειρά).