Ενέργειες γονέων/κηδεμόνων για την εγγραφή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2022-2023

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Διευθυντής του σχολείου, Χρήστος Μουρατίδης, καλωσορίζουν στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων τους μαθητές και τις μαθήτριες που με την επιτυχή ανταπόκρισή τους στην εισαγωγική δοκιμασία της 7ης Μαΐου 2022 εξασφάλισαν μία θέση στην Α΄ τάξη για τη σχολική χρονιά 2022-2023.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρακαλούμε τους γονείς–κηδεμόνες να διαβάσουν με προσοχή τις οδηγίες που ακολουθούν και να εφαρμόσουν επακριβώς το χρονοδιάγραμμα που τις συνοδεύει:

από τη Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2022 (από 8.30 π.μ. έως 1.30 μ.μ.) θα πρέπει να φέρουν στο σχολείο:

α) φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή/της μαθήτριας ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, πιστοποιητικό γέννησής του/της,

β) συμπληρωμένη και ενυπόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά: (i) με τον κηδεμόνα του μαθητή / της μαθήτριας, (ii) την επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσα, (iii) τα στοιχεία και τους τρόπους ενημέρωσης από το σχολείο, (iv) τη συγκατάθεση για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων (εδώ) και

γ) συμπληρωμένο από γιατρό Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/Μαθήτριας (εδώ).

Μαθητές και γονείς–κηδεμόνες παρακαλούνται, τέλος, να διαβάσουν με προσοχή τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου (εδώ) και ιδιαιτέρως τις προβλέψεις του για την έγκαιρη προσέλευση των μαθητών και για τα κινητά τηλέφωνα.

Ξεκινώντας με αυτήν την πρώτη επαφή, προσβλέπουμε στην εποικοδομητική συνεργασία όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας του Πρότυπου Γυμνάσιου Αγίων Αναργύρων.

Εξετάσεις Εισαγωγής: Τελικός πίνακας εισακτέων στην Α' Τάξη του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2022-2023

Ο τελικος πίνακας εισακτέων στην Α' Τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων για το σχολικό έτος 2022-2023 είναι διαθέσιμος εδώ (οι βαθμολογίες εμφανίζονται σε φθίνουσα σειρά).

Εξετάσεις Εισαγωγής: Οδηγίες εγγραφής - Δυνατότητα ανάκλησης εγγραφής - Κατάρτιση τελικού πίνακα εισακτέων για το σχολικό έτος 2022-2023

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων του Υ.ΠΑΙ.Θ:

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριων που, μετά τις εξετάσεις της 7ης Μαΐου 2022, πέτυχαν την εισαγωγή τους στο ΠΓ Αγίων Αναργύρων έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν, για σοβαρούς λόγους, την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή σε Πρότυπο/Πειραματικό Σχολείο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει, μέχρι την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΓ Αγίων Αναργύρων (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στο σχολείο. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνουν ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΝΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από το ΕΠ.Ε.Σ. και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου (εδώ).…

Διαβάστε περισσότερα:

Εξετάσεις Εισαγωγής: Ενημέρωση για την επίδειξη απαντητικών φύλλων

Ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) αναφορικά με την επίδειξη απαντητικών φύλλων των εξετάσεων εισαγωγής για το σχολικό έτος 2022-2023:

================================…

Διαβάστε περισσότερα:

Εξετάσεις Εισαγωγής: Αποτελέσματα εξετάσεων εισαγωγής στην Α' Τάξη του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2022-2023

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εισαγωγής στην Α' Τάξη του Προτύπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων για το σχολικό έτος 2022-2023 είναι διαθέσιμα εδώ (οι βαθμολογίες εμφανίζονται σε φθίνουσα σειρά).

Στην Α' Τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων εισάγονται οι μαθητές/μαθήτριες που βρίσκονται στις θέσεις 1 έως 52.…

Διαβάστε περισσότερα: