Εξετάσεις Εισαγωγής 2024-2025: Τελικοί Πίνακες εισακτέων και επιλαχόντων για την Α' Τάξη του ΠΓ Αγ. Αναργύρων

Ο τελικος πίνακας εισακτέων στην Α' Τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων για το σχολικό έτος 2024-2025, όπως προέκυψε μετά την αποχώρηση τεσσάρων επιτυχόντων και την κάλυψη των θέσεών τους από τους τέσσερις πρώτους επιλαχόντες, είναι διαθέσιμος εδώ (τα στοιχεία εμφανίζονται με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και αύξουσα σειρά Αριθμού Προτεραιότητας Πρότυπων Σχολείων (Α.Π.Π.Σ.)).

Επιπλέον ο τελικός πίνακας των επιλαχόντων για την Α' Τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων είναι διαθέσιμος εδώ (τα στοιχεία εμφανίζονται με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και αύξουσα σειρά Αριθμού Προτεραιότητας Πρότυπων Σχολείων (Α.Π.Π.Σ.)).

Οι γονείς/κηδεμόνες των εισακτέων μαθητών/τριών θα ενημερωθούν για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας εγγραφής από την ιστοσελίδα του σχολείου και με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα.