Θέματα Γραπτών Δοκιμασιών Δεξιοτήτων

Θέματα και ενδεικτικά θέματα εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια:

  • Θέματα 2023 εδώ
  • Ενδεικτικά Θέματα 2023 εδώ
  • Θέματα 2022 εδώ
  • Ενδεικτικά Θέματα Ν. Γλώσσας Γυμνασίου 2022 εδώ
  • Ενδεικτικά Θέματα Μαθηματικών Γυμνασίου 2022 εδώ

Παλαιότερα θέματα:

  • Θέματα 2021 εδώ
  • Ενδεικτικά θέματα 2021 εδώ
  • Θέματα 2020 Γυμνασίου εδώ
  • Ενδεικτικά θέματα 2020 εδώ

Επίσης

Τα θέματα των γραπτών δοκιμασιών δεξιοτήτων για εισαγωγή στη Γ' Γυμνασίου (του ΠΓ Αγ. Αναργύρων) για το σχολικό έτος 2021-2022 είναι διαθέσιμα (σε μορφή .zip) εδώ.

Τα θέματα των γραπτών δοκιμασιών δεξιοτήτων για εισαγωγή στην Α' Γυμνασίου (για όλα τα πρότυπα γυμνάσια) και στη Β' και Γ' Γυμνασίου (για εισαγωγή στο ΠΓ Αγ. Αναργύρων) για το σχολικό έτος 2020-2021 είναι διαθέσιμα (σε μορφή .zip) εδώ.