Πενταμελή Μαθητικά Συμβούλια

Σχολικό Έτος 2021 - 2022

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Τμήμα

Πρόεδρος

Γραμματεία

Ταμίας

Μέλος

Μέλος

Α1

Κατσαρού Αγγελική Βουτσελά Αικατερίνη Ρουσσάκης Κωνσταντίνος Μπαρόλας Νικόλαος-Ραφαήλ Σταθοπούλου Παναγιώτα

Α2

Τσιμιλιώτη Κωνσταντίνα Αγρογιάννης Γεώργιος Κακογιάννη Δέσποινα Γώγου Άρτεμις Πανάς Αριστείδης

Β1

Σιμιτζής Αλέξιος Νικολαρέας Γεώργιος Παπαγεωργίου Δημήτριος Αγγελόπουλος Νικόλαος Τσουνιάς Μιχαήλ-Άγγελός

Β2

Κοντός Βασίλειος Τσόλη Στεργιανή Μαρία Παπαλουκάς Ζαχαρίας Ζουλού Ειρήνη-Δήμητρα Μουζακίτη Ειρήνη

Γ1

Αγρογιάννης Πέτρος Βαγγοπούλου Ολυμπία-Κωνσταντίνα Κυριακόπουλος Βασίλειος Δήμας Άγγελος Δρυμώνης Δημήτριος

Γ2

Μανδαράκα Αικατερίνη Κιούση Ελένη Σταθάς Νικόλαος Αράπη Ιωάννα-Μαρία Τζεβελέκου Μιχαηλία