Θέματα Γραπτών Δοκιμασιών Δεξιοτήτων

Τα θέματα των γραπτών δοκιμασιών δεξιοτήτων για εισαγωγή στην Α' Γυμνασίου (για όλα τα πρότυπα γυμνάσια) και στη Β' και Γ' Γυμνασίου (για εισαγωγή στο ΠΓ Αγ. Αναργύρων) για το σχολικό έτος 2020-2021 είναι διαθέσιμα (σε μορφή .zip) εδώ.

Επίσης ενδεικτικά θέματα και θέματα παλαιοτέρων ετών είναι διαθέσιμα από τη σελίδα της Ε.Ε.Π.Π.Σ. εδώ.