ΕΠΕΣ ΠΓ Αγίων Αναργύρων

Εποπτικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) Π.Γ. Αγίων Αναργύρων

 

Πρόεδρος

Σαράντος Ψυχάρης

Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ

Μέλη

Θάλεια Χατζηγιάννογλου

Σύμβουλος Εκπαίδευσης Αγγλικής Γλώσσας Γ' Αθήνας

Γεώργιος Αλεξανδρής

Διευθυντής Πρότυπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων

Δημήτριος Σκυριανόγλου

Εκπαιδευτικός ΠΕ86

Γεώργιος Χρήστου

Εκπαιδευτικός ΠΕ04