Προσφορές για εκπαιδευτική επίσκεψη στο Βερολίνο (15-18/12/2022)

Οι τρεις προσφορές που κατατέθηκαν για τη οργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης του ΠΓ Αγ. Αναργύρων στο Βερολίνο το χρονικό διάστημα 15-18/12/2022 (29 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές) είναι διαθέσιμες σε αρχείο .pdf εδώ.

Προσφορές για εκπαιδευτική επίσκεψη στο Στρασβούργο (6-9/12/2022)

Οι τρεις προσφορές που κατατέθηκαν για τη οργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης του ΠΓ Αγ. Αναργύρων στο Στρασβούργο το χρονικό διάστημα 6-9/12/2022 (44 μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές) είναι διαθέσιμες σε αρχείο .pdf εδώ.

Προσφορές για εκπαιδευτική επίσκεψη στη Γαλλία (8-14/10/2022)

Οι δύο προσφορές που κατατέθηκαν για τα αεροπορικά εισιτήρια της εκπαιδευτικής επίσκεψης του ΠΓ Αγ. Αναργύρων στη Γαλλία το χρονικό διάστημα 8-14/10/2022 (24 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές) είναι διαθέσιμες σε αρχείο .zip εδώ.