Προσφορές για εκπαιδευτική επίσκεψη στο Βερολίνο (15-18/12/2022)

Οι τρεις προσφορές που κατατέθηκαν για τη οργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης του ΠΓ Αγ. Αναργύρων στο Βερολίνο το χρονικό διάστημα 15-18/12/2022 (29 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές) είναι διαθέσιμες σε αρχείο .pdf εδώ.