Βίντεο για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση

Στον ιστότοπο της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης (http://www.edutv.gr) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπάρχουν αναρτημένα βίντεο που μπορούν να αξιοποιηθούν  για την υποστήριξη της διδασκαλίας και την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας.

Τα βίντεο είναι κατανεμημένα σε δυο βαθμίδες, για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στη βαθμίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπάρχουν 11 διαφορετικές κατηγορίες, ενώ στη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάρχουν 22 κατηγορίες.  Όλα τα βίντεο εξυπηρετούν μαθησιακούς στόχους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα από εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, είτε μέσα στην τάξη είτε εκτός. H κατηγορία «Δευκαλίων» αφορά και τις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης και επιπλέον περιέχει αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες μάθησης.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις κατηγορίες των βίντεο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και θεματική ενότητα (μαζί με τους σχετικούς συνδέσμους) εδώ.

Αλιεύματα από το Διαδίκτυο

Το διαδίκτυο αποτελεί μια τεράστια πηγή χρήσιμων πληροφοριών. Από τη σελίδα αυτή θα προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε για οτιδήποτε χρήσιμο και ενδιαφέρον "αλιεύουμε" καθώς πληγούμαστε στον ωκεανό των διαδικτυακών πληροφοριών.

Για να δείτε τα διαθέσιμα "αλιευμένα" αρχεία πατήστε εδώ.