Συλλογικός Προγραμματισμός ΠΓ Αγ. Αναργύρων στο πλαίσιο της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων 2023-2024

Ο Συλλογικός Προγραμματισμός του ΠΓ Αγ. Αναργύρων στο πλαίσιο της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2023-2024 είναι διαθέσιμος εδώ.

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2022-2023

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του Πρότυπου Γυμνασίου Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2022-2023 είναι διαθέσιμη εδώ.

Συλλογικός Προγραμματισμός ΠΓ Αγ. Αναργύρων στο πλαίσιο της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων 2022-2023

Ο Συλλογικός Προγραμματισμός του ΠΓ Αγ. Αναργύρων στο πλαίσιο της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023 είναι διαθέσιμος εδώ.

Έκθεση Λειτουργίας του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2021-2022

Η ετήσια Έκθεση Λειτουργίας του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2021-2022 είναι διαθέσιμη εδώ.

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2021-2022

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του Πρότυπου Γυμνασίου Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2021-2022 είναι διαθέσιμη εδώ.