Έκθεση Λειτουργίας του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2019-2020

Η ετήσια Έκθεση Λειτουργίας του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2019-2020 είναι διαθέσιμη εδώ.

Έκθεση Λειτουργίας του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2018-2019

Η ετήσια Έκθεση Λειτουργίας του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2018-2019 είναι διαθέσιμη εδώ.

Έκθεση Λειτουργίας του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2017-2018

Η ετήσια Έκθεση Λειτουργίας του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2017-2018 είναι διαθέσιμη εδώ.

Έκθεση Λειτουργίας του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2016-2017

Η ετήσια Έκθεση Λειτουργίας του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2016-2017 είναι διαθέσιμη εδώ.

Έκθεση Λειτουργίας του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2015-2016

Η ετήσια Έκθεση Λειτουργίας του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2015-2016 είναι διαθέσιμη εδώ.