Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2022-2023

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του Πρότυπου Γυμνασίου Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2022-2023 είναι διαθέσιμη εδώ.