Εργασίες Μαθητών


Γυμναστική Α' Γυμνασίου

1) Μπορείτε να κατεβάσετε τις εργασίες των μαθητών του τμήματος Α1 εδώ
2) Μπορείτε να κατεβάσετε τις εργασίες των μαθητών του τμήματος Α2 εδώ

 

Γεωγραφία Α' Γυμνασίου

Μπορείτε να κατεβάσετε τις εργασίες των μαθητών μας 

1)    για το Ηλιακό μας και Σύστημα εδώ

2)    για το Cern εδώ

3)    για το Όζον εδώ

 

Νεοελληνική Γραμματεία Α' Γυμνασίου

Μπορείτε να κατεβάσετε τις εργασίες των μαθητών μας

1)    για τις Εικόνες της Ελλάδας στην Ποίηση, παρουσίαση εδώ, video εδώ, πλήρες video εδω

 
Λογοτεχνία Α' Γυμνασίου

1)   Μπορείτε να κατεβάσετε τις εργασίες των μαθητών μας εδώ.

 Ιστορία Α' Γυμνασίου

 1)    Μπορείτε να κατεβάσετε τις εργασίες των μαθητών εδώ.

 
Αγγλικά Α' Γυμνασίου

Μπορείτε να κατεβάσετε τις εργασίες των μαθητών μας

1)    για το Μουσείο Ακρόπολης εδώ

Γαλλικά Α' Γυμνασίου

 1)     Μπορείτε να κατεβάσετε τις εργασίες των μαθητών εδώ.

 

Γεωγραφία Β' Γυμνασίου

Μπορείτε να κατεβάσετε τις εργασίες των μαθητών μας

1) για τους θαλασσοπόρους εδώ

2) για το Γ' Τρίμηνο 2013-2014 με διάφορα θέματα εδώ

 

Νεοελληνική Γλώσσα Β' Γυμνασίου

Μπορείτε να κατεβάσετε τις εργασίες των μαθητών μας

 1)    για τα σύγχρονα επαγγέλματα εδώ  

 
Αρχαία Β' Γυμνασίου

Μπορείτε να κατεβάσετε τις εργασίες των μαθητών μας

1)    για τα αρχαία ελληνικά εδώ

Ιστορία Β' Γυμνασίου

Μπορείτε να κατεβάσετε τις εργασίες των μαθητών μας

1)    για το Δεσποτάτο του Μυστρά εδώ

2)    για τις Δυναστείες εδώ

Αγγλικά Β' Γυμνασίου

Μπορείτε να κατεβάσετε τις εργασίες των μαθητών μας

1)    για το Μουσείο Ακρόπολης εδώ

2)    για τα ποιήματα εδώ

 
Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου

Μπορείτε να κατεβάσετε τις εργασίες των μαθητών μας

1)    για την Αξία της Ελληνικής Γλώσσας 1 εδώ, για την πλήρη εργασία εδώ

2)    για την Αξία της Ελληνικής Γλώσσας 2 εδώ, για την πλήρη εργασία εδώ


Αγγλικά Γ' Γυμνασίου

Μπορείτε να κατεβάσετε τις εργασίες των μαθητών μας

1)    για το Μουσείο Ακρόπολης εδώ

2)    για το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης εδώ

3)    για το ερωτηματολόγιο εδώ

4)   για τα ποιήματα εδώ