Το σχολείο

Το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων (Π.Γ.Α.Α.) ιδρύθηκε και λειτουργεί από το σχολικό έτος 1980-81 ως Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων, από το 1985-86 ως Πειραματικό Γυμνάσιο Αγ. Αναργύρων και από το 2011-12 ως Πρότυπο Πειραματικό Πειραματικό Γυμνάσιο. Συστεγάζεται με το 1ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων. Το σχολείο διαθέτει έξι (6) αίθουσες πλήρως εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες και projectors, καθώς και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια  Πληροφορικής, Τεχνολογίας και Χημείας.

  

Το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων ως Πιλοτικό Σχολείο

 

Το σχολικό έτος 2011-12 ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων σπουδών σε 188 πιλοτικές σχολικές μονάδες (21 νηπιαγωγεία, 99 δημοτικά, 68 γυμνάσια), μεταξύ των οποίων και το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων.

Η υλοποίηση του προγράμματος δίνει έμφαση στην αξιοποίηση πολλαπλών διδακτικών μέσων (σχολικά εγχειρίδια, ψηφιακό σχολείο, πιστοποιημένες σελίδες από το διαδίκτυο,  βιβλιοθήκη), στα μορφωτικά αποτελέσματα και την μύηση στις ερευνητικές τεχνικές μέσω βιωματικών δράσεων.

Δεν υπάρχουν αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας, ούτε στις συνολικές εβδομαδιαίως ώρες διδασκαλίας, οι οποίες παραμένουν οι ίδιες για όλες τις τάξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας     http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php

 

Το σχολείο μας ανάμεσα στα δεκαπέντε (15) Πρότυπα-Πειραματικά Γυμνάσια

 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης υποψηφιοτήτων από την Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων - Πειραματικών Σχολείων το σχολείο μας έχει ενταχθεί στα 15 Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια της χώρας.

Για το δελτίο τύπου του Υπουγείου Παιδείας και την Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ.

Για το Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων ( ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ') πατήστε εδώ.