Το σχολείο

Το Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων (Π.Γ.Α.Α.) ιδρύθηκε με το Π.Δ. υπ’ αριθ. 828/1-9-1980 «Περί Ιδρύσεως Προτύπων Μικτών Γυμνασίων» (ΦΕΚ Α΄ 204, 6-9-1980), και λειτούργησε από το σχολικό έτος 1980-1981 ως Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων, ενώ από το σχολικό έτος 1985-1986 ως Πειραματικό Γυμνάσιο Αγ. Αναργύρων μέχρι το 2011.

Από το σχολικό έτος 2011-2012 λειτούργησε ως Πρότυπο-Πειραματικό, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης υποψηφιοτήτων από τη Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων-Πειραματικών Σχολείων της χώρας, μέχρι το 2015.

Στη συνέχεια λειτούργησε ως Πειραματικό Γυμνάσιο από το σχολικό έτος 2015-2016 μέχρι το 2020.

Από το σχολικό έτος 2020-2021 θα λειτουργεί ως Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων σύμφωνα με το Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ Α΄ 111,16-6-2020), μεταξύ των δεκατεσσάρων (14) Προτύπων Γυμνασίων της χώρας.

Το σχολείο συστεγάζεται με το 1ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων. Διαθέτει έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας, πλήρως εξοπλισμένες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διαδραστικούς πίνακες και βιντεοπροβολείς, καθώς και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια  Τεχνολογίας, Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής (το οποίο μοιράζεται με το 1ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων). Επίσης διαθέτει αίθουσα διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας η οποία χρησιμοποιείται και ως αίθουσα βιβλιοθήκης, μελέτης ή αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου. Τέλος το σχολείο διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων την οποία μοιράζεται από κοινού με το 1ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων.

  

Το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων ως Πιλοτικό Σχολείο

Το σχολικό έτος 2011-12 ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων σπουδών σε 188 πιλοτικές σχολικές μονάδες (21 νηπιαγωγεία, 99 δημοτικά, 68 γυμνάσια), μεταξύ των οποίων και το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων.

Η υλοποίηση του προγράμματος δίνει έμφαση στην αξιοποίηση πολλαπλών διδακτικών μέσων (σχολικά εγχειρίδια, ψηφιακό σχολείο, πιστοποιημένες σελίδες από το διαδίκτυο,  βιβλιοθήκη), στα μορφωτικά αποτελέσματα και την μύηση στις ερευνητικές τεχνικές μέσω βιωματικών δράσεων.

Δεν υπάρχουν αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας, ούτε στις συνολικές εβδομαδιαίως ώρες διδασκαλίας, οι οποίες παραμένουν οι ίδιες για όλες τις τάξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας     http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php

 

Το σχολείο μας ανάμεσα στα δεκαπέντε (15) Πρότυπα-Πειραματικά Γυμνάσια

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης υποψηφιοτήτων από την Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων - Πειραματικών Σχολείων το σχολείο μας έχει ενταχθεί στα 15 Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια της χώρας.

Για το δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας και την Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ.

Για το Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ') πατήστε εδώ.