Έκθεση Λειτουργίας του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2017-2018

Η ετήσια Έκθεση Λειτουργίας του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2017-2018 είναι διαθέσιμη εδώ.

Έκθεση Λειτουργίας του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2016-2017

Η ετήσια Έκθεση Λειτουργίας του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2016-2017 είναι διαθέσιμη εδώ.

Έκθεση Λειτουργίας του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2015-2016

Η ετήσια Έκθεση Λειτουργίας του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2015-2016 είναι διαθέσιμη εδώ.

Αυτοαξιολόγηση: Σχολικά Έτη 2012-2013 και 2013-2014

Δείτε την Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του ΠΠΓ Αγ. Αναργύρων για τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014 εδώ.

Δείτε επίσης την Ετήσια Έκθεσης Αξιολόγησης του ΠΠΓ. Αγ. Αναργύρων, στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2013-2014, εδώ.…

Διαβάστε περισσότερα:

Αυτοαξιολόγηση: Σχολικά Έτη 2010-2011 και 2011-2012

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2010-2011 (από εδώ) και το σχολικό έτος 2011-2012 (από εδώ και εδώ).