Αυτοαξιολόγηση: Σχολικά Έτη 2010-2011 και 2011-2012

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2010-2011 (από εδώ) και το σχολικό έτος 2011-2012 (από εδώ και εδώ).