Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2020-2021

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΠΓ Αγίων Αναργύρων για το σχολικό έτος 2020-2021 είναι διαθέσιμη εδώ.