Αυτοαξιολόγηση: Σχολικά Έτη 2012-2013 και 2013-2014

Δείτε την Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του ΠΠΓ Αγ. Αναργύρων για τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014 εδώ.

Δείτε επίσης την Ετήσια Έκθεσης Αξιολόγησης του ΠΠΓ. Αγ. Αναργύρων, στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2013-2014, εδώ.