Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2021-2022

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του Πρότυπου Γυμνασίου Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2021-2022 είναι διαθέσιμη εδώ.