Εξετάσεις Εισαγωγής: Τελικός πίνακας εισακτέων στην Α' Τάξη του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2023-2024

Ο τελικος πίνακας εισακτέων στην Α' Τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων για το σχολικό έτος 2023-2024, όπως προέκυψε μετά την αποχώρηση δύο επιτυχόντων και την κάλυψη των θέσεών τους από τους δύο πρώτους επιλαχόντες, είναι διαθέσιμος εδώ (οι βαθμολογίες εμφανίζονται σε φθίνουσα σειρά).

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών θα ενημερωθούν για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας εγγραφής από την ιστοσελίδα του σχολείου και με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Εξετάσεις Εισαγωγής 2023-2024: Πίνακας εισακτέων στην Α' Τάξη του ΠΓ Αγ. Αναργύρων

Ο πίνακας των 52 εισακτέων στην Α' Τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων για το σχολικό έτος 2023-2024, όπως προέκυψε μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων εισαγωγής που διεξήχθησαν το Σάββατο 29 Απριλίου 2023 είναι διαθέσιμος εδώ (οι βαθμολογίες εμφανίζονται σε φθίνουσα σειρά).

Όσοι δεν επιθυμούν την εγγραφή τους στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν, για σοβαρούς λόγους, την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή σε Πειραματικό ή Πρότυπο Γυμνάσιο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν το αργότερο εντός (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Προτύπων, Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) (εδώ) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:…

Διαβάστε περισσότερα:

Εξετάσεις Εισαγωγής: Τελικός πίνακας εισακτέων στην Α' Τάξη του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2022-2023

Ο τελικος πίνακας εισακτέων στην Α' Τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων για το σχολικό έτος 2022-2023 είναι διαθέσιμος εδώ (οι βαθμολογίες εμφανίζονται σε φθίνουσα σειρά).

Εξετάσεις Εισαγωγής: Αποτελέσματα εξετάσεων εισαγωγής στην Α' Τάξη του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2022-2023

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εισαγωγής στην Α' Τάξη του Προτύπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων για το σχολικό έτος 2022-2023 είναι διαθέσιμα εδώ (οι βαθμολογίες εμφανίζονται σε φθίνουσα σειρά).

Στην Α' Τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων εισάγονται οι μαθητές/μαθήτριες που βρίσκονται στις θέσεις 1 έως 52.…

Διαβάστε περισσότερα:

Εξετάσεις Εισαγωγής: Θέματα και απαντήσεις εξετάσεων για τα Πρότυπα Σχολεία 2022

Τα θέματα και οι απαντήσεις των εξετάσεων για τα Πρότυπα Σχολεία 2022, οι οποίες διεξήχθησαν το Σάββατο 7/5/2022 είναι διαθέσιμα εδώ.