Προσφορές για εκπαιδευτική επίσκεψη στην Πάτρα (19-20/4/2024)

Οι τέσσερις προσφορές που κατατέθηκαν για την οργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης του ΠΓ Αγ. Αναργύρων στην Πάτρα το χρονικό διάστημα 19-20/4/2024 (40 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές) είναι διαθέσιμες σε αρχείο .pdf εδώ.