Λογοτεχνικός Διαγωνισμός

Το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων προκηρύσσει γραπτό διαγωνισμό αστυνομικού διηγήματος και ποίησης.

 

Προσπαθούσα να βάλω σε μια σειρά τα γεγονότα, να βγάλω ένα συμπέρασμα από ό,τι είχε γίνει μέχρι σήμερα. Δεν τα κατάφερα. Η Αννιώ περίμενε κάποιο Σεβαστόπουλο, για να βρουν την κρυμμένη συλλογή του πατέρα της. Ο Σεβαστόπουλος ήρθε, αλλά δεν ήταν αυτός που περίμενε. Το δεύτερο Σεβαστόπουλο τον κυνηγούσαν και τελικά τον σκότωσαν. Ποιοι; Ασφαλώς εκείνοι που τον κυνηγούσαν. Αλλά γιατί;

Γιάννης Μαρής, Περιπέτεια, εκδόσεις ΤΟ ΒΗΜΑ, Αθήνα, 2009, 107.

 

                                           Είναι τα βλέφαρά μου διάφανες αυλαίες.

                                           Όταν τ?  ανοίγω βλέπω εμπρός μου ό,τι κι αν τύχει.

                                           Όταν τα κλείνω βλέπω εμπρός μου ό,τι ποθώ.

Ανδρέας Εμπειρίκος, Πουλιά του Προύθου

 

Μπορείς να ανακαλύψεις ποιοι και γιατί κυνηγούσαν το Σεβαστόπουλο; Σου αρέσει να κλείνεις τα βλέφαρα και να «βλέπεις» με τα μάτια της φαντασίας; Τότε πάρε μέρος στο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνάσιου Αγίων Αναργύρων.

Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος μαθητές και μαθήτριες της Α, Β, και Γ τάξης του σχολείου ατομικά ή ομαδικά. Κάθε μαθητής ή ομάδα μαθητών μπορεί να υποβάλει ένα έργο, αστυνομικό διήγημα ή ποίημα, στο Διαγωνισμό. Ως τελική ημερομηνία υποβολής των έργων ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2014. Οι τρεις καλύτερες συμμετοχές σε κάθε μία από τις δύο κατηγορίες θα βραβευθούν. Οι συμμετοχές θα υποβληθούν στο Γραφείο της Διευθύντριας του Σχολείου.

Τα αστυνομικά διηγήματα δεν πρέπει να ξεπερνούν σε έκταση τις 1.500 λέξεις. Τα ποιητικά έργα θα πρέπει να έχουν έκταση μέχρι 30 στίχους.

Τα κείμενα, τα οποία θα παραδοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο word ή pdf), πρέπει να είναι γραμμένα σε Times New Roman και σε διάστιχο 2 , με στοίχιση του κειμένου αριστερά.

 

Κανονισμός Ομίλων

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τα άρθρα 41 & 45 του νόμου 3966/2011, μεταξύ άλλων, ορίζουν τα της συγκρότησης και λειτουργίας ομίλων, τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, καθώς και ζητήματα σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των ΠΠΣ. Συγκεκριμένα:

Άρθρο 41

Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο

2. Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. έχει την παιδαγωγική και την επιστημονική ευθύνη του σχολείου. Προγραμματίζει τις ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες του σχολείου, καθώς και τις δράσεις που αφορούν την προσφορά του στην τοπική κοινωνία. Ειδικότερα:…

Διαβάστε περισσότερα:

Βάση Γνώσης Θεμάτων Εξετάσεων

Βάση Γνώσης για Θέματα Παλαιότερων Ετών

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων έχει δημιουργήσει Βάση Γνώσης που περιέχει θέματα των Εξετάσεων παλαιότερων Ετών, εδώ.

Επιπλέον, διδακτικό υλικό για όλα τα μαθήματα είναι διαθέσιμο από τη σελίδα της Η-Τάξης του σχολείου μας εδώ.

 

Πρακτική Εξάσκηση Φοιτητών 2013

Στο σχολείο μας άρχισε τον Οκτώβριο το Πρόγραμμα της Πρακτικής Εξάσκησης των φοιτητών στο μάθημα των Γαλλικών υπό την καθοδήγηση της  κ. Μαρίας Δαμάσκου.

Η εκπαίδευση των φοιτητών γίνεται για να έρθουν σε επαφή με τη σχολική πραγματικότητα πριν ασκήσουν οι ίδιοι το λειτούργημα του εκπαιδευτικού και αποσκοπεί στη γνωριμία τους με τις μεθόδους διδασκαλίας , την αξιολόγηση, τη διαχείριση της τάξης και γενικά με όλες τις όψεις της σχολικής ζωής.

Κανονισμός Ομίλων

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τα άρθρα 41 & 45 του νόμου 3966/2011, μεταξύ άλλων, ορίζουν τα της συγκρότησης και λειτουργίας ομίλων, τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, καθώς και ζητήματα σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των ΠΠΣ. Συγκεκριμένα:

Άρθρο 41

Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο

2. Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. έχει την παιδαγωγική και την επιστημονική ευθύνη του σχολείου. Προγραμματίζει τις ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες του σχολείου, καθώς και τις δράσεις που αφορούν την προσφορά του στην τοπική κοινωνία. Ειδικότερα:

α) αποφασίζει για τη δημιουργία ομίλων μαθητών ή τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και για την εγγραφή μαθητών στους ομίλους και τα τμήματα αυτά

β) αποφασίζει την τροποποίηση του αναλυτικού και του ωρολογίου προγράμματος του Π.Π.Σ., προκειμένου να υλοποιηθούν καινοτομίες, να λειτουργήσουν οι όμιλοι, τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, τα πιλοτικά ερευνητικά προγράμματα, η συνεργασία με σχολεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ό,τι άλλο κριθεί σκόπιμο κατά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου

Άρθρο 45

Διάρθρωση ωρολόγιου προγράμματος και λειτουργία ομίλων

1. Κάθε Π.Π.Σ. ακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα των μη πρότυπων πειραματικών σχολείων, το οποίο μπορεί να αναμορφώνεται με απόφαση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις ερευνητικές προτεραιότητες και τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου.

2. Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών, τόσο του Π.Π.Σ. όσο και των δημόσιων σχολικών μονάδων της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του, με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ., που εγκρίνεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημιουργούνται όμιλοι και ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους. Οι όμιλοι λειτουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα μία ή δύο φορές την εβδομάδα ο καθένας, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση.

3. Οι όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα, η λογοτεχνία και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά., ώστε να δημιουργούνται πυρήνες δημιουργικότητας και αριστείας που αξιοποιούν τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνικοποίησή τους.

4. Η εγγραφή των μαθητών των Π.Π.Σ. στους ομίλους γίνεται με αίτηση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα στο ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του δασκάλου του μαθητή και του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτά, προκειμένου για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και του διευθυντή της σχολικής μονάδας και του αρμόδιου συντονιστή του μαθήματος στο Π.Π.Σ., προκειμένου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η εγγραφή των μαθητών στους ομίλους για μαθητές που φοιτούν στις δημόσιες σχολικές μονάδες μιας ορισμένης γεωγραφικής περιοχής γίνεται με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. με το οποίο συνδέονται τα σχολεία αυτά, ύστερα από αίτηση των ασκούντων τη γονική μέριμνα στο Ε.Π.Ε.Σ. και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου σχολικού συμβούλου και του διευθυντή του σχολείου στο οποίο φοιτά ο μαθητής. Αν δεν λειτουργούν όμιλοι στο συγκεκριμένο Π.Π.Σ. για το γνωστικό τομέα για τον οποίο ενδιαφέρονται οι μαθητές, μπορεί να εγγραφούν σε ομίλους γειτονικού Π.Π.Σ., εφόσον αυτοί λειτουργούν, με την ίδια διαδικασία.

Προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία ομίλων

Στις προτάσεις για ίδρυση ομίλων, οι οποίοι με κανένα τρόπο δεν πρέπει να έχουν "απλά χαρακτήρα επέκτασης, υποστήριξης και εντατικοποίησης αυτών που γίνονται στο σχολείο και προετοιμασίας για τις εξετάσεις του σχολείου" (δηλαδή σχηματικά έναν «φροντιστηριακό» χαρακτήρα), πρέπει να  προσδιορίζονται με σαφήνεια:

 • η συγκεκριμένη θεματική του ομίλου
 • οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι και τα προσδοκώμενα οφέλη (ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, καλλιέργεια ενδιαφερόντων και κλίσεων, δοκιμασία νέων γνωστικών αντικειμένων και διδακτικών πρακτικών, εισαγωγή στο σχολικό πρόγραμμα νέων γνωστικών αντικειμένων και διδακτικών πρακτικών) από τη λειτουργία του ομίλου
 • το αναλυτικό πρόγραμμα με το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του σε ετήσια βάση
 • ο αριθμός και η ειδικότητα των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών του σχολείου καθώς και ειδικών συνεργατών εκτός αυτού
 • το προτεινόμενο διδακτικό υλικό (ο διδάσκων μπορεί να διευκολύνει τους μαθητές παράγοντας ο ίδιος διδακτικό υλικό σε έντυπη/ηλεκτρονική μορφή ή υποδεικνύοντας την αναζήτησή του σε πηγές όπως το διαδίκτυο, οι βιβλιοθήκες, διάφοροι εξειδικευμένοι οργανισμοί ή φορείς κλπ)
 • την τάξη ή τις τάξεις στις οποίες απευθύνεται
 • το σύστημα αποτίμησης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • τα παραδοτέα
 • η τυχόν συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς, σχολεία, κ.λπ.), με ειδικούς επιστήμονες, καλλιτέχνες κλπ, καθώς και οι τυχόν αναγκαίες εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Αριθμός μαθητών, παρακολούθηση, ωράριο λειτουργίας

 • Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία ενός ομίλου ορίζεται στους 11 και ο μέγιστος στους 20. Η τυχόν υπέρβαση του ορίου των 20 μαθητών, λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών που αφορούν στο πρόγραμμα και τη λειτουργία του ομίλου, προϋποθέτει επαρκή αιτιολόγηση από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό.
 • Οι όμιλοι, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους τους, μπορεί να προσφέρονται σε μαθητές μίας, ή περισσότερων τάξεων.
 • Ένας μαθητής μπορεί να συμμετάσχει σε δύο ομίλους κατ? ανώτατο όριο.
 • Η επιλογή των μαθητών γίνεται με δοκιμασίες ανίχνευσης δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων ανάμεσα στους μαθητές του σχολείου και των γειτονικών σχολείων, εκτός και εάν ο υπεύθυνος του ομίλου προτείνει αιτιολογημένα άλλες διαδικασίες επιλογής.
 • Οι όμιλοι λειτουργούν μετά το κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα σε ωράριο που καθορίζει κάθε σχολείο. Η λειτουργία τους όμως δεν κρίνεται σκόπιμο να ξεκινά μετά τις 14.30 μ.μ.
 • Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή των μαθητών στον όμιλο απαιτείται:…

Διαβάστε περισσότερα: