Λαϊκή Τέχνη Πηλίου

book->image){ echo ' '.JText::_('COM_ABOOK_COVEROF').' '.$this->book->title.' '; }else{ echo ''.JText::_('COM_ABOOK_NOCOVEROF').''; } ?>
Hits: 387
User rating: / 
PoorBest 

Review

Εκδοτικά στοιχεία: Αθήνα, Μέλισσα, 1976, 293 σ.

Ταξινομικός αριθμός: 745.09495 ΜΑΚ

Βιβλιάριθμος: 

Παρατηρήσεις: 

Date insert: Monday, 16 December 2013