Η Μάνα

book->image){ echo ' '.JText::_('COM_ABOOK_COVEROF').' '.$this->book->title.' '; }else{ echo ''.JText::_('COM_ABOOK_NOCOVEROF').''; } ?>
Hits: 401
User rating: / 
PoorBest 

Review

Εκδοτικά στοιχεία: Βιβλιοθήκη για όλους, [χ.χ.], σ.

Μετάφραση: Αλκ. Σκ.

Date insert: Thursday, 23 January 2014