Μοριοδότηση εκπαιδευτικών υποψήφιων για θητεία στο ΠΓ Αγ. Αναργύρων από το σχολικό έτος 2020-2021

Στους Αγίους Αναργύρους και στο γραφείο του Διευθυντή του Προτύπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων, σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 συνήλθε το ΕΠΕΣ του σχολείου με θέμα ημερήσιας διάταξης την εξέταση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση των υποψηφίων για απόσπαση στο σχολείο. Το ΕΠΕΣ εξέτασε λεπτομερώς τις αιτήσεις δεκαπέντε (15) συνολικά υποψηφίων και, συγκεκριμένα, τεσσάρων (4) υποψηφίων ΠΕ02, δύο (2) υποψηφίων ΠΕ04, τεσσάρων (4) υποψηφίων ΠΕ07, δύο (2) υποψηφίων ΠΕ81, ενός (1) υποψηφίου ΠΕ83 και δύο (2) υποψηφίων ΠΕ86, οι οποίοι είχαν δηλώσει ως πρώτη επιλογή τους το Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων.

Η μοριοδότηση των υποψηφίων έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια της Υ.Α. 79429/Ε2/ΦΕΚ2548/24-7-2020 και στη συνέχεια καταρτίστηκε ο προσωρινός πίνακας μορίων που επισυνάπτεται, υπογράφηκε από τα μέλη και τον Πρόεδρο του ΕΠ.ΕΣ, ανακοινώθηκε στην Ιστοσελίδα του σχολείου μας και στάλθηκε στην ΕΕΠΠΣ και την ΠΔΕ Αττικής.

Ο πίνακας με τη μοριοδότηση των υποψηφίων είναι διαθέσιμος εδώ.

Ο Πρόεδρος του ΕΠ.Ε.Σ.                                             Τα Μέλη
Καθηγητής Σ. Ψυχάρης                                        Κ. Καφετζόπουλος
                                                                           Χ. Μουρατίδης
                                                                            Χ. Κάλφογου