Τροποποίηση διδακτικού ωραρίου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΠΓ Αγ. Αναργύρων

Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Αρ. Πρωτ. 151977/ΓΔ4 - 07-11-2020) το διδακτικό ωράριο του ΠΓ Αγίων Αναργύρων διαμορφώνεται από τη Δευτέρα 9/11/2020 ως εξής:

Ώρα Διάρκεια (από-έως) Διάλειμμα
08.30 - 09.10 10'
09.20 - 10.00 10'
10.10 - 10.50 10'
11.00 - 11.40 10'
11.50 - 12.30 10'
12.40 - 13.20 10'
13.30 - 14.10