Ανακοίνωση του Συλλόγου Διδασκόντων του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για την αποτίμηση της περιόδου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Την Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021, στις 14.00, συνεδρίασε μέσω της πλατφόρμας webex ο Σύλλογος Διδασκόντων του Προτύπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων, ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή, Χρήστου Μουρατίδη, και συζήτησε τρέχοντα ζητήματα του σχολείου και τον προγραμματισμό για την ολοκλήρωση του α΄ τετραμήνου, ενώ προχώρησε και σε αποτίμηση της περιόδου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο Σύλλογος ομόφωνα κατέληξε στις εξής διαπιστώσεις:

1. οι μαθητές και οι μαθήτριες ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία

2. οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας στέκονται, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, αρωγοί στο δύσκολο έργο των παιδιών τους και των εκπαιδευτικών του σχολείου

3. η διαδικτυακή τάξη λειτουργεί (και πρέπει να λειτουργεί) με τους κανόνες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύουν και για το διά ζώσης μάθημα· ο διαδικτυακός χαρακτήρας του μαθήματος δεν αλλοιώνει τον προσωπικό χαρακτήρα του ούτε αίρει με οποιονδήποτε τρόπο τους κανόνες που αφορούν στην παρουσία και παρέμβαση τρίτων στην εκπαιδευτική διαδικασία

4. στις διαδικτυακές τάξεις εισέρχονται, παρακολουθούν και συμμετέχουν στη διδακτική πράξη οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, οι μαθητές με το ονοματεπώνυμό τους και φοιτητές που πραγματοποιούν την άσκησή τους (οι τελευταίοι μόνο κατόπιν χορήγησης γραπτής άδειας από τη Διεύθυνση του σχολείου)

5. μοναδικός υπεύθυνος για την επιλογή της μεθόδου διδασκαλίας, οργάνωσης του μαθήματος και αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών κάθε τμήματος είναι ο διδάσκων καθηγητής / η διδάσκουσα καθηγήτρια που ενεργεί με βάση τους νόμους και τις υπουργικές αποφάσεις, την επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτισή του, τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και την καθοδήγηση της Διεύθυνσης του σχολείου.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων θεωρεί ότι ενέργειες που υπονομεύουν αυτές τις, αυτονόητες για κάθε σχολική κοινότητα, διαπιστώσεις είναι απαράδεκτες, καθώς στρέφονται εναντίον του εκπαιδευτικού έργου, του συμφέροντος των μαθητών και των μαθητριών και, στην ουσία, θέτουν όσους τις απεργάζονται ή τις ανέχονται εκτός της οικογένειας του Προτύπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων.