Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά (Δευτέρα 12/9/2022, 10.30 π.μ.)

Ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022, 10.30 π.μ. στο χώρο του σχολείου (ώρα προσέλευσης μαθητών 10.00 π.μ.).

Μετά τον αγιασμό οι μαθητές θα πάρουν το πρόγραμμα των επόμενων ημερών της εβδομάδας ενώ θα ακολουθήσει διανομή των σχολικών βιβλίων στους μαθητές της Β' και Γ' Γυμνασίου και ξενάγηση των μαθητών της Α' Γυμνασίου στους χώρους του σχολείου.

Η αναμενώμενη ώρα αποχώρησης των μαθητών είναι περί τις 12.00.