Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω COVID-19 και ιογενών λοιμώξεων για το σχολικό έτος 2023-2024

Νόσηση από Covid-19:

Σε ό,τι αφορά τις απουσίες μαθητών και μαθητριών, οι οποίες οφείλονται σε νόσηση από Covid-19, το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού, με έγγραφο της 5ης Ιανουαρίου 2023 (αρ. πρωτ. Φ1/1010 /ΓΔ4) ενημέρωσε τις σχολικές μονάδες ότι μέχρι και πέντε (5) ημέρες απουσίας προσμετρούνται, αλλά δεν καταχωρίζονται στο τελικό σύνολο απουσιών. Για να συμβεί αυτό, οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ.

 

Νόσηση από ιογενείς λοιμώξεις:

Σε ό,τι αφορά τις απουσίες μαθητών και μαθητριών, οι οποίες οφείλονται σε νόσηση από ιογενείς λοιμώξεις (ΠΡΟΣΟΧΗ, εκτός από COVID-19), το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού, με έγγραφο της 10ης Ιανουαρίου 2023 (αρ. πρωτ. Φ1/2572/Δ2) ενημέρωσε τις σχολικές μονάδες ότι μέχρι και πέντε (5) ημέρες απουσίας, στο διάστημα από 1-11-203 έως και 31-3-2024,  προσμετρούνται, αλλά δεν καταχωρίζονται στο τελικό σύνολο απουσιών. Για να συμβεί αυτό, οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ.