Ενημέρωση Γονέων/Κηδεμόνων μαθητών/τριών Γ' Γυμνασίου: Αποστολή Υπεύθυνων Δηλώσεων με Στοιχεία για την Πλατφόρμα e-Εγγραφές

Προς Γονείς/Κηδεμόνες μαθητών/τριών Γ' Γυμνασίου:

Εν όψει της λειτουργίας της πλατφόρμας e-εγγραφές που αφορά στις εγγραφές των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου για φοίτηση στην Α΄ Λυκείου κατά το επόμενο σχολικό έτος 2024-2025, παρακαλείσθε, αφού διαβάσετε την επιστολή του Υπουργείου (εδώ), να αποστείλετε στο σχολείο (στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) , το αργότερο έως τη Δευτέρα 22/4/2024, δύο υπεύθυνες δηλώσεις ανά μαθητή/μαθήτρια (μία για κάθε γονέα/κηδεμόνα) με το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στα δύο υποδείγματα (Υπόδειγμα Α και Υπόδειγμα Β).

Οι συγκεκριμένες Υ.Δ. θα πρέπει να συμπληρωθούν και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες, εφόσον υπάρχουν, και εν συνεχεία και οι δύο Υ.Δ. να επιστραφούν στη σχολική μονάδα έως τις 22-04-2024, είτε με γνήσιο της υπογραφής είτε μέσω Gov.gr.
 
(Σύνδεσμος Gov.gr για τις υπεύθυνες δηλώσεις:
 
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses)
 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση των στοιχείων της Υπεύθυνης Δήλωσης από τον γονέα/κηδεμόνα που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής, καθώς θα πρέπει να συμπληρώσει ακριβώς τα στοιχεία του όπως εμφανίζονται στο taxisnet.
 
Επίσης στις δύο Υ.Δ. θα πρέπει να ταυτίζεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.
 
Αν η διεύθυνση είναι διαφορετική από αυτή που έχετε ήδη δηλώσει στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα myschool, δηλαδή δεν κατοικείτε πλέον στην ίδια διεύθυνση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε έγκαιρα με τη σχολική μονάδα όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια και να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά.