Πρόγραμμα και εξεταστέα ύλη προαγωγικών/απολυτήριων εξετάσεων Ιουνίου 2024

Πρόγραμμα και εξεταστέα ύλη προαγωγικών/απολυτήριων εξετάσεων Ιουνίου 2024 ΠΓ Αγίων Αναργύρων ανά τάξη:

  • Α' Γυμνασίου: Πρόγραμμα εδώ, Εξεταστέα Ύλη εδώ
  • Β' Γυμνασίου: Πρόγραμμα εδώ, Εξεταστέα Ύλη εδώ
  • Γ' Γυμνασίου: Πρόγραμμα εδώ, Εξεταστέα Ύλη εδώ