Φυσική Γ' Γυμνασίου - Διδακτικό Υλικό - Ενέργεια και Ισχύς Ηλεκτρικού Ρεύματος

Δείτε υλικό για την Ενέργεια και την Ισχύ του Ηλεκτρικού Ρεύματος εδώ σε επιμέλεια του φυσικού του σχολείου μας κ. Θανάση Χριστόπουλου.

Υλικό για όλα τα μαθήματα είναι διαθέσιμο από τη σελίδα της Η-Τάξης του σχολείου μας εδώ.