Προγράμματα 2014-2015

Για το σχολικό έτος 2014-2015 στο ΠΠΓ Αγ. Αναργύρων θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα προγράμματα:

1. Θρησκεία και Επιστήμη: Αναζητώντας το Σωματίδιο του Θεού (Υπεύθυνοι καθηγητές: κ. Παπατρέχα και κ. Σκυριανόγλου)

2. Πρόγραμμα Ανταλλαγής-Αδερφοποίησης με Γαλλία και Γερμανία (Υπεύθυνος καθηγητής κ. Κωστόπουλος)

Οι συναντήσεις των ομάδων για τα παραπάνω προγράμματα θα γίνονται μία φορά την εβδομάδα (κάθε Πέμπτη) μετά το πέρας του διδακτικού ωραρίου.