Συμμετοχή του ΠΠΓ Αγ. Αναργύρων στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου "Inspiring Science Education"

Το ΠΠΓ. Αγ. Αναργύρων, μαζί με ακόμη 229 σχολεία σε όλη τη χώρα, επιλέχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για να συμμετέχει σε εθνικού επίπεδου δράσεις, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου "Inspiring Science Education", "Large Scale Experimentation Scenarios to Mainstream eLearning in Science, Mathematics and Technology in Primary and Secondary Schools" (Grant agreement no: 325123) "CIP-pilot actions".

Δείτε τη σχετική απόφαση του ΙΕΠ εδώ.