Το ΠΓ Αγ. Αναργύρων συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ "Science through Experiment in Europe"

Εγκρίθηκε η συμμετοχή του ΠΓ Αγ. Αναργύρων στο πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο: "Science through Experiment in Europe" (Επιστήμη μέσω πειράματος στην Ευρώπη). Το πρόγραμμα είναι διετές και, εκτός από το σχολείο μας που εκπροσωπεί την Ελλάδα, συμμετέχουν σχολεία από 5 ακόμη χώρες: Τουρκία, Πολωνία, Ισπανία, Σλοβενία και Ρουμανία. Εκ μέρου του ΠΓ Αγ. Αναργύρων υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Βασίλης Κωστόπουλος.

ErasmusPlusLogo