Στατιστικά Βαθμολογιών Γραπτών Εξετάσεων 2011-2012 και 2012-2013

  

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013  

Στατιστικά Βαθμολογιών Γραπτών ανά Τάξη σε όλα τα Μαθήματα.

 1. Για την Α' Γυμνασίου,εδώ.

 2. Για την Β' Γυμνασίουεδώ.

 3. Για την Γ' Γυμνασίου, εδώ.

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

Στατιστικά Βαθμολογιών Γ' Γυμνασίου σε όλα τα Μαθήματα

 

bathmoi1

bathmoi2bathmoi3bathmoi4bathmoi5bathmoi6bathmoi7bathmoi8bathmoi9